fbpx

ראובן שליסל – יו"ר ענף המזון באיגוד לשכות המסחר

ובתוך כך: יבוא המזון לישראל צפוי לרשום עליה של 20% מ- 2.11 מיליארד דולר ב- 2006 ל- 2.55 מיליארד דולר ב- 2007
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

צריכת מוצרי מזון של משקי הבית בישראל צפויה לרשום עליה של 7% בשנת 2007, ולהסתכם בכ- 67 מיליארד ₪. יבוא המזון לישראל צפוי לרשום עליה של 20% מ- 2.11 מיליארד דולר בשנת 2006 ל- 2.55 מיליארד דולר בשנת 2007. כך עולה מנתוני ענף המזון באיגוד לשכות המסחר, שפורסמו באסיפה השנתית של הענף.

במהלך האסיפה נבחר פה אחד ראובן שליסל (בן 54), ממשפחת הבעלים ומנכ"ל משותף בחברת ליימן שליסל, לתפקיד יו"ר ענף המזון באיגוד לשכות המסחר. שליסל מכהן חבר נשיאות באיגוד לשכות המסחר וחבר בוועדת הכספים של האיגוד.

כמו כן נבחרו שישה חברי ועד נוספים, מהם שלושה ותיקים: עודד ברט מנכ"ל משותף בחברת שוקוטרייד, זאב אפטר בעל חברת א.ב. בודק, גדעון גוטגולד מחברת גוטגולד; ושלושה חברי ועד חדשים: נני סיימן מחברת א.סיימן, אברהם דהפריס מחברת א.דוידס ושות', יעקב אנטוורג מחברת א.ר.י.ז.

אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר באסיפה הכללית, כי בלשכת המסחר רשומים לא פחות מ- 300 יבואני מזון ותוספי תזונה בישראל. הוא קרא לכלל יבואני המזון להצטרף ללשכת המסחר תחת מנהיגותו של ראובן שליסל.

לדברי שליסל, היעד מרכזי העומד בפני הנהלת חטיבת המזון הוא חיזוק ענף המזון בישראל ושיפור איכות השירות והמוצרים המיובאים לישראל. "אנו משקיעים מאמצים רבים מול הנהלת משרד הבריאות בכדי להגדיל את מצבת כח האדם בשירות המזון הארצי ובתחנות ההסגר הממוקמות בנמלים, זאת במטרה לזרז את תהליכי השחרור של מוצרי מזון מיובאים", אמר שליסל.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה