fbpx

רשתות הרבוע הכחול מסייעות לאגודה למלחמה בסרטן ולתלמידים חולים

כיום חיים בישראל כ- 120,000 חולי סרטן הנמצאים בטיפול או במעקב. הנתונים מראים שמדי שנה נוספים בארץ כ- 23,500 חולי סרטן חדשים, מהם כ– 450 ילדים
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

רשתות הרבוע הכחול – סופר סנטר, ומגה, יוצאות במבצע התרמה במסגרת הפעילות השנתית של האגודה למלחמה בסרטן למען חולי סרטן בישראל. ההתרמה מתקיימת בכ– 140 סניפי הרשתות המשתתפות במבצע, ותאפשר ללקוחות לתרום לאגודה שקל אחד בקופה בתום תשלום הקנייה שביצעו.
המבצע יחל ב- 1 בנובמבר וימשך עד 13 בנובמבר 2005.

גיל אונגר, מנכ"ל ריבוע כחול, אמר: "ריבוע כחול ישראל בחרה לתרום ולסייע לקהילה בתחומי החינוך לבני הנוער, ולכן התרומה שתיאסף במהלך תקופה זו עבור האגודה למלחמה בסרטן, תיועד לחיזוק וסיוע לתלמידים חולי סרטן. זאת כחלק מהפעילויות שמקיימת האגודה למלחמה בסרטן בתחום החינוך. כך נוכל להעצים את התרומה שתיאסף במבצע זה ולאפשר לתלמידים חולים להיעזר בסיוע של חונכים ומלמדים בתקופת מחלתם".

ריבוע כחול ישראל מפעילה זו השנה הרביעית תוכנית לאחריות חברתית בקהילה בשם "חכמים בריבוע", המשקיעה בחינוך בני הנוער לצרכנות אחראית ונבונה. הפרויקט החינוכי בו יתמקד המבצע, הנו להשלמת חומר נלמד, אותו מממנת האגודה מכספי תרומות. במסגרתו עומדים חונכים בעלי כישורים מתאימים שהודרכו לנושא, לרשות הילדים חולי הסרטן הנעדרים תכופות מבית הספר בגלל מחלתם, ומסייעים להם בהשלמת החומר הנלמד בבית הספר. פעילות ההתרמה עבור האגודה למלחמה בסרטן, היא התגייסות נוספת של רבוע כחול ישראל למען אלה בקהילה הזקוקים לסיוע.

כיום חיים בישראל כ- 120,000 חולי סרטן הנמצאים בטיפול או במעקב. הנתונים מראים שמדי שנה נוספים בארץ כ- 23,500 חולי סרטן חדשים, מהם כ– 450 ילדים.
הודות לקידום המחקר ושימת דגש על שיפור אמצעי האבחון, הגילוי המוקדם והטיפול, חל גידול משמעותי במספר הילדים הנרפאים מן המחלה ושיפור ניכר באיכות חייהם של הילדים המטופלים. פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור, וללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה

חדש באתר