fbpx

תנועת המושבים: היצוא החקלאי הישראלי יספוג השנה נזק של 1.8 מיליארד שקל

תחזית היצוא לעונת 2007/8 (ספטמבר 2007-אוגוסט 2008) תוכננה לעמוד על כ-4.8 מיליארד שקל, כשהיא התבססה על גידול כמותי של 10% והנחה של יציבות במחירי התוצרת החקלאית בחו"ל ובשערי המטבעות
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

היצוא החקלאי הישראלי צפוי להסתכם השנה בשלושה מיליארד שקל, לעומת תחזית של 4.8 מיליארד שקל, כך אומר מזכ"ל תנועת המושבים, איתן בן דוד.

הירידה החדה ביצוא, בשיעור של 1.8 מיליארד שקל, נובעת משילוב של גורמים: נזקי הקרה בשיעור של 1.1 מיליארד שקל, ירידת מחירים של רוב סוגי התוצרת החקלאית בחו"ל שהפחיתה את התמורה בכ-400 מיליון שקל, וירידה בשער החליפין לעומת האירו, הדולר והלירה שטרלינג – המטבעות בהם מתבצע רוב היצוא החקלאי, שהורידה את התמורה ב-260 מיליון שקל. לאלו הצטרפה העליה במחירי המים בגין הבצורת, שהגדילה את הוצאות הגידול בכ-50 מיליון שקל.

לדברי בן דוד, ההוצאות הישירות של החקלאים לגידול התוצרת המיועדת ליצוא מסתכמות ב-3.8 מיליארד שקל, כך שההפסד הישיר של החקלאים היצואנים יגיע השנה ללמעלה מ-800 מיליון שקל.

תחזית היצוא לעונת 2007/8 (ספטמבר 2007-אוגוסט 2008) תוכננה לעמוד על כ-4.8 מיליארד שקל, כשהיא התבססה על גידול כמותי של 10% והנחה של יציבות במחירי התוצרת החקלאית בחו"ל ובשערי המטבעות.

מזכ"ל תנועת המושבים אמר שצרוף הנסיבות הקשה מחייב את הממשלה לפעולה מהירה כדי לסייע לחקלאים לעבור את התקופה הקשה. הסיוע צריך לכלול מענה מהיר לנזקי הקרה הכבדים, ומציאת נוסחה להשלמת מחיר לחקלאים היצואנים בעקבות התחזקות השקל.

www.tmoshavim.org.il

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה