בית המשפט: יקב טפרברג 1870 יוכל לשווק את מיץ הענבים אפרת 100%

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, השופט יהודה זפט, דחה את בקשת יקבי כרמל להוציא צו מניעה זמני שיאסור על יקב טפרברג 1870 לשווק את מיץ הענבים (תירוש) הלבן שלו הנושא את המותג אפרת 100%.

מיקב טפרברג נמסר כי כרמל מזרחי טענה כי הבקבוק שתכולתו 1 ליטר והתווית שעליו, וכן אי ציון שמו של אפרת מיץ ענבים 100%, גורמים להטעיית צרכנים בין מיץ הענבים של יקב טפרברג 1870 ובין מיץ הענבים של כרמל מזרחי,.

לפי טפרברג, בית המשפט קבע כי זכותו של יקב טפרברג 1870 לעשות שימוש בבקבוק המדובר אינה במחלוקת, וכי כרמל-מזרחי התעלמה מכך ומהסכם הפשרה אליו הגיעה עם יקב טפרברג 1870 בהליך קודם בנוגע לכך, ואף העלימה ענין זה מבית המשפט.

עוד קבע בית המשפט כי השמטת הלוגו מתווית הבקבוק לא נועדה להטעות צרכנים, אלא נעשתה מטעמי כשרות – מכיון שהענבים מהם מיוצר המיץ הם מגידולי שנת שמיטה, ומכיוון שעל מנת לעמוד בדרישות ההלכה שווק המוצר בהסדר הלכתי הידוע בשמו "אוצר בית דין", דבר אשר חייב את הסרת השם "אפרת".
טפרברג גרס כי השמטת השם לא נועדה להטעות צרכנים, אלא נובעת מדרישות נותנת ההכשר למוצר, ולדברי היקב בית המשפט הוסיף וקבע כי לא סביר שכרמל מזרחי לא היתה מודעת לכך שזו הסיבה להשמטת השם וכי ראוי היה שתציג זאת בבקשה שהגישה.

בנוסף, קבע בית המשפט כי אין דמיון מטעה בין שני המוצרים, מכיון שעיצוב התווית של יקב טפרברג 1870 במותג מיץ ענבים אפרת 100% ייחודי, כאשר במקום הצורה המלבנית בתווית של כרמל מזרחי, חלקה התחתון של התווית של יקבי אפרת מעוצב בדמות משוננת של עלי גפן, ואף צורת הענבים באשכול המודגם בתווית שונה, ובאם קיים דימיון, הוא אינו גורם להטעיה צרכנית.

בית המשפט פסק כי כרמל מזרחי תישא בהוצאות הבקשה ותשלם ליקב טפרברג 1870 סך של 20,000 ₪. עוד הוסיף בית המשפט והציע לכרמל מזרחי כי תביעתה העיקרית תידחה כבר בשלב זה ולא ינתן נגדה צו נוסף להוצאות.


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה