fbpx

ירידה ניכרת בממוצע השהייה של תיירים בישראל: מ- 11 ימים בשנת 2000 ל- 9 ימים ב- 2006

ממוצע השהייה בגליל – לילה וחצי בהשוואה ל– 3 לילות בשנת 2000הירידה הדרמטית הנה תוצאה ישירה של מלחמת לבנון השנייה והאופן בו ישראל מוצגת באמצעי התקשורת הבינלאומיים
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email


מנתונים של התאחדות מלונות טבריה שנבדקו לקראת מיזם 'גו גלילי', לעידוד התיירות הנכנסת לצפון, עולה כי ישנה ירידה ניכרת בממוצע השהייה של תיירים בישראל. הממוצע השנתי עמד בשנת 2006 על 9 לילות, בהשוואה ל- 11 לילות בשנת 2000. הסקר בדק גם את ממוצע השהייה בגליל, וגילה כי תיירים אשר מגיעים לגליל שוהים באזור בממוצע לילה וחצי, בהשוואה לממוצע של 2.9 לילות בשנת 2000.

לדברי אבי זנדברג, יו"ר התאחדות מלונות טבריה ויו"ר פורום גו גלילי, הירידה הדרמטית הנה תוצאה ישירה של מלחמת לבנון השנייה והאופן בו ישראל מוצגת באמצעי התקשורת הבינלאומיים. "גו גלילי נועד לתת מענה ופתרון למצב. סוכני נסיעות, עיתונאים וצוותי צילום בינלאומיים הוזמנו לצפון, והמטרה היא להפוך אותם לשגרירים של ישראל במדינתם".

זנדברג מוסיף כי אי היציבות בתיירות הנכנסת מביאה גם לאי יציבות בשוק התעסוקה: "במצב הנוכחי קיים קושי במתן תעסוקה סדירה לתושבי הגליל. חשוב לזכור שהתיירות מניעה ענפי תעסוקה רבים (הסעדה, הלבשה והנהלה, מוזיאונים ועוד), וכל שינוי במצב הביטחוני משפיע על המצב הכלכלי של תושבי הצפון וישראל בכלל.

'גו גלילי' הנו מיזם משותף של פורום לשיווק הגליל 'גו גלילי', משרד התיירות, חברת אל על, ההתאחדות מלונות טבריה, עיריית טבריה, עמותות התיירות עמק הירדן ורמת הגולן, צח"ר (צפת וחצור הגלילית) והרשות לפיתוח הגליל, ומטרתו לחשוף בפני האורחים מחו"ל אתרי תיירות חדשים לצד ותיקים, תוך דגש על תחושת הביטחון השוררת בצפון הארץ לאחר מלחמת לבנון שהובילה לגל ביטולים של קבוצות תיירים מחו"ל.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה