מהפך: משרד הבריאות הוא המשרד הממשלתי של ענף היין החל מהיום

בהחלט פצצה בענף היין בישראל, ואולי גם ניצוץ תקווה נוכח הבולדוזריות של השר ליצמן. מה שברור: עידן חדש מתחיל בתעשיית היין בישראל. ומה יהיה עם יקבי הגראז'?

בתמונה ענבי קריניאן של יקב כרמל
בתמונה ענבי קריניאן של יקב כרמל

כל נושא קבלת רישיונות להפעלת יקב ולייצור יין (או משקה משכר כל שהוא) עבר למשרד הבריאות, והם היחידים הרשאים להעניק רישיון יצרן. בלעדי רישיון יצרן לא יוכל יקב לייצר יין או לשווק יין, וכל חנות, מסעדה או בית מלון שייתפסו מוכרים יין ללא רישיון יצרן, ייקנסו אוטומטית בסכום של 25,000 שקל. בתוקף סמכות השר הרב ליצמן – לפי סעיפים בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), ובהתייעצות עם שר הכלכלה ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 2ב לחוק העונשין, התקין השר תקנות אלה.

על מנת לקבל רישיון יצרן יקב באזור חקלאי או באזור תעשייתי בלבד (הוראות אלו לא מכירות ביקבים שמייצרים את היינות בבית), ייפנו היצרנים תחילה למשרד החקלאות, על מנת לקבל מהם אישור בכתב שהיצרן הוא יצרן ותיק, וכן שהיקב הקטן עומד בתנאים לעיבוד ראשוני של התוצרת החקלאית ביקב הקטן (כמשמעותם בפסקה 2 להחלטה 1316 או עומד בהחלטת 1458 או 1472, או שמבנהו הוקם כיקב קטן על פי כל דין ולפי תקנון המועצות המקומיות).

לאחר קבלת המכתב בו נקבע כי הוא עומד בקריטריון משרד החקלאות, יגיש היקב בקשה למשרד הבריאות לקבלת רישיון יצרן, ותהיה לו תקופת התארגנות להכנת היקב על פי החוק במשך 24 חודשים. במהלך התקופה הזו יוכל היקב לייצר ולמכור יין רק אם קיבל רישיון ייצור זמני. במידה ולא עמד בלוח הזמנים אך הראה כי הוא בדרך הנכונה, יקבל תקופת התארגנות שנייה למשך 24 חודשים נוספים, אך בתקופת הביניים השנייה לא ייצר יצרן ותיק משקה משכר – אלא אם יש בידיו רישיון ייצור.

במידה ותידרש תקופת התארגנות נוספת, תוכל וועדת חריגים  להעניק ליקב זה עוד 12 חודשים. במהלך תקופה זו חייב היקב גם לקבל אישור מהנדס או אדריכל של הרשות המקומית, הקובע כי היקב עומד בדרישות דיני התכנון והבנייה, ואז לעלות לוועדת חריגים שתורכב מחמישה חברים: מנהל שירות המזון, מהנדס מזון, ועורך דין מלשכת הבריאות המחוזית, מהנדס של הרשות המקומית, ונציג משרד החקלאות. החלטתם חייבת להיות מנומקת ובכתב. במידה ולשכת הבריאות המחוזית שבתחום שיפוטה נמצא ביקב הקטן, תקבע כי היצרן עומד בתנאים לייצור משקה משכר לפי סעיף 29 לחוק, הוא יהיה רשאי לקבל רישיון ייצור.

מועצת גפן יין בראשות צחי דותן עמלה בחודשים האחרונים רבות על מנת להקל בסעיפים הרבים שיש בתקנות החדשות. לאנשי המועצה היה חשוב ביותר להבהיר לנציגי משרד הבריאות כי יקב לא יכול להיות סטרילי, ואי אפשר לבקש אותן אמות מידה כפי שחלות על ייצור מזון (סניטציה, חיפוי קרמיקות, וצביעת טחב על קירות כפי שהיה נהוג עד היום). הוחלט גם שמפקחי משרד הבריאות יעברו השתלמויות על מנת להכיר את ענף היין ואת צרכי היינן.

החוקים החדשים לא פשוטים, והם יחייבו השקעות של עשרות אלפי שקלים לכל יקב. ההחלטות הללו קוברות את יקבי הגראז' והבית, מאחר שמשרד הבריאות לא מכיר ביקבים כאלה, ואין להם סיכוי לקבל רישיון יצרן. ענף היין הולך לעבור שינוי ומהפכה. חוקים מתחילים לעטוף אותו והבירוקרטיה תקשה, אבל גם תינתן אפשרות לעסוק במקצוע הזה ללא צורך להיות פורע חוק, וכמובן להיות מוגן מבחינה ביטוחית ומשפטית במידה ותוגש תביעה. ימים חדשי, זמירות חדשות. נראה להיכן יגיע הענף.


2 תגובות

 1. מעניין למה שר האוצר החברתי שלנו
  שותק ב,בעוד מכרו את ענף היין לקונצרנים הגדולים השולטים בשוק בשמם המלא קוקה קולה,ibbls,יקב תבור
  או טמפו ,יקבי סגל ברקן.
  שתי חברות עם המון כח פוליטי שלחצו את הממשלה
  ובפויל יסגרו מלא יקבים,יפוטרו אנשים,יופסק הפרלל
  והחשוב ביותר
  המחיר לצרכן יעלהב 30%
  בגלל העדר תחרות רצינית.
  כל הכבוד

כתבו תגובה