fbpx

מחקר BDI: רשתות בתי הקפה ימשיכו להתרחב ב- 2006

ב- 2005: גידול של כ- 5% בהכנסות בתי הקפה; רשתות הקפה מתחזקות על חשבון סגירה של בתי קפה פרטיים; כחמישית מכלל בתי הקפה בישראל – סניפי רשתות; גידול של כ- 10% בהכנסות בתי הקפה בחודשי החורף; אורך החיים של כמחצית מהעסקים בענף מסתכם בכשלוש שנים
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ממחקר מיוחד של קבוצת BDI על ענף בתי הקפה בישראל, עולה כי סך המכירות בענף בתי הקפה הסתכם בשנת 2005 בכ- 1.9 מיליארד שקלים, גידול מתון של כ- 5% בהשוואה ל- 2004, אז הסתכמו סך ההכנסות בענף בכ- 1.8 מיליארד שקלים.
ב- BDI מסבירים גידול זה בהכנסות, בין היתר, בהחרפת התחרות בענף כתוצאה מהאצה בהתפתחותן של רשתות הקפה.

סך המכירות בענף בתי הקפה בשנים האחרונות:
2004 – 1.8 מיליארד שקלים
2005 – 1.9 מיליארד שקלים


רשתות הקפה מתחזקות על חשבון סגירה של בתי קפה פרטיים
כלכלני BDI מציינים כי מספר סניפי הרשתות גדל באופן דרסטי בשנים האחרונות, זאת על חשבונם של בתי הקפה הפרטיים שרשמו ירידה במספרם. ב-BDI מוסיפים כי במספרם הכולל של בתי הקפה בישראל לא נרשם שינוי מהותי, והוא עומד כיום על כ-950.

עוד עולה מן המחקר, כי בשנת 2005 היוו סניפי הרשתות כחמישית מכלל בתי הקפה בישראל, זינוק חד בהשוואה לשנת 2003, אז נאמד הנתח של סניפי הרשתות בכ-10% בלבד מכלל בתי הקפה.

בין הסיבות העיקריות להתחזקותן של הרשתות: גודלן של הרשתות, התמקצעות בניהול ובאיכות המוצרים, ניסיון, ידע, מוניטין, וגב כלכלי.

רשתות קפה מרכזיות על-פי מספר סניפים (סה"כ 172 סניפים):
ארומה – 63 סניפים
קפה ג'ו – 25 סניפים
ארקפה – 15 סניפים
קפה הילל – 12 סניפים
אילנ'ס – 12 סניפים
לחם ארז – 10 סניפים
קפה קפה – 10 סניפים
קופי בין – 10 סניפים
קפנטו – 9 סניפים
אספרסו בר – 6 סניפים


גידול של כ- 10% בהכנסות בתי הקפה בחודשי החורף
נתוני המחקר מצביעים על כך שענף בתי הקפה מושפע באופן ניכר מעונתיות. כך, למשל, נראה כי בחודשי הקיץ ניכר גידול בהכנסות בתי קפה הממוקמים בקרבת חוף הים או בתי קפה בעלי חצר, ובחודשי החורף ניכרת עלייה בהיקף הפעילות של בתי קפה בקניונים.

עוד מוסיפים כלכלני BDI כי בחודשי החורף רושם הענף גידול של כ-10% בהכנסות, זאת בשל מכירת משקאות חמים.

אורך החיים של כמחצית מהעסקים בענף מסתכם בכשלוש שנים
עלות ההקמה הממוצעת של סניף השייך לרשת מוערכת על ידי כלכלני הקבוצה בכ- 250 עד כ-350 אלף דולר, כאשר תקופת ההחזר הממוצעת של השקעה זו עומדת על כשלוש שנים. זאת בהשוואה לתקופת ההחזר הממוצעת של השקעה בסניף פרטי העומדת על כ- 4 עד 5 שנים.
בהתאם לתקופת ההחזר המשתנה מבתי הקפה לרשתות, כך גם אורך חייהן של רשתות הקפה ארוך בדרך כלל מאורך החיים של בתי הקפה הפרטיים.

בשל העובדה שענף בתי הקפה נמצא במצב של תחרות מתמדת ומאופיין בדינמיות רבה, ובשל ההשקעה הגבוהה בהקמת עסק וזמן החזר ארוך מאוד, אורך חייהם של כמחצית מהעסקים בענף מסתכם בכשלוש שנים בלבד. יתרה מזו, כלכלני BDI בדקו ומצאו כי כ- 16% מהעסקים אינם שורדים מעבר לשנה אחת, וכ- 25% בלבד מהעסקים בענף שורדים מעבר לחמש שנים.

תחזית – לאן מועדות פניו של ענף בתי הקפה ב- 2006?
ב-BDI צופים כי רשתות הקפה ימשיכו להתפשט גם בשנת 2006, ומעריכים כי מספר סניפי הרשתות יגיע בסוף השנה לכ- 220 עד 240.
עוד מעריכים ב-BDI כי בתי הקפה צפויים להתחרות לא רק בבתי קפה אחרים, אלא גם במסעדות המשמשות כמקום בילוי.


.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה