fbpx

פרויקט 'שביל שכנים' יוצא לדרך

'ארגון ידידי כדור הארץ', בו חברים ראשי רשויות ואנשי קהילות מישראל, ירדן ופלשתין, הנו ארגון שעוסק בנושאי חברה וסביבה מכל היבט שעשוי לתרום לשכנות טובה ולהבנה. במסגרת זו קם פרויקט 'שביל שכנים'
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

המועצה האזורית 'תמר' בדרום ים המלח וארגון ידידי כדור הארץ, מקימים באזור ים המלח רשת שבילי סיור לתיירות מקומית.

'ארגון ידידי כדור הארץ', בו חברים ראשי רשויות ואנשי קהילות מישראל, ירדן ופלשתין, הנו ארגון שעוסק בנושאי חברה וסביבה מכל היבט שעשוי לתרום לשכנות טובה ולהבנה. במסגרת זו קם פרויקט 'שביל שכנים'.

הפרויקט נועד להעצים ולחנך תושבים ומבקרים, מבוגרים וצעירים, תיירים ומקומיים כאחד. מטרת השבילים היא לחשוף את המורשת התרבותית והסביבתית של כל אחת מהחברות בפרויקט "מים ושכנות טובה" (ישראל, ירדן והרשות הפלשתינית), כאשר כל שביל מתחקה אחר מקור מים ויחסי הקהילה בעבר ובהווה. רבים מהשבילים מדגישים את העבר העשיר של האזור, אך בה בעת מגלים מציאות של זיהום והזנחה.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה