ועדת הכספים: תשלום על ארוחות הכרוכות בהפקת הכנסה ימשיך להיות הוצאה מוכרת

בדיון המשך בוועדת הכספים של הכנסת על בקשת רשות המיסים לבטל את ההכרה בהוצאות האש"ל, הודיעה הוועדה על כוונתה לקבוע שארוחות ש"כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה" ייחשבו הוצאה מוכרת.
נציגי האוצר ורשות המיסים נתבקשו ע"י הוועדה, לבחון את הנוסח המוצע על-ידה בנושא האש"ל.

נשיא לשכת ארגוני העצמאיים, יהודה טלמון , אמר שביטול ההכרה בהוצאות על ארוחות פוגע דווקא בעצמאיים בשכבות החלשות, שעיקר עבודתם מחוץ לבית העסק.
לדבריו, ביטול ההכרה התניית ההכרה בארוחות כהוצאה מוכרת בלינה מחוץ לבית לצרכי עבודה, תגרום להתחכמויות. "אם ההוצאה על ארוחות מוכרת כשזה נלווה לשינה, אז למעשה אומרים לאנשים להגדיל את הוצאותיהם המוכרות על-מנת לא להיפגע בנושא הארוחות. בדרך זו, הכוונה להקשיח את הקריטריונים להוצאות מוכרות ולהפחתת תשלומי  המדינה עליהם, דווקא תגביר את ההוצאות", אמר. 

התאחדות התעשיינים מתנגדת אף היא לביטל ההכרה בארוחות כהוצאה מוכרת, שכן הדבר יפגע לא רק בעצמאיים כי אם גם בשכירים.
יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), אמר שהוועדה תומכת עקרונית בעמדת הממשלה (האוצר ורשות המיסים), אך עומדת על-כך שיש מקרים שההוצאות צריכות להיות מוכרות. עוד אמר, שיש להעניק למנהל רשות המיסים סמכות להחליט אילו הוצאות מוכרות ואליו לא.
גפני הדגיש, שהוועדה מעוניינת לקבוע שיש להכיר בהוצאות על ארוחות כהוצאות מוכרות, למשל במקרים כגון זה של הכבאים ששהו מספר ימים מחוץ לביתם עקב השריפה בכרמל.


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה